همان طور که گفتیم کودهای ارگانیک منشا گیاهی، دامی یا معدنی دارند. مواد مغذی در طولانی مدت تجزیه می شوند. این مسئله باعث میشود تا گیاه در مقابل حمله حشرات و یخبندان پیش از بهار دچار حساسیت نشود. کودهای ارگانیکی که از پودر سویا، پودر یونجه، پودر جلبک دریایی و مشابه آن کمک می کنند تا مواد غذایی گیاه فراهم شود. منتها میزان مواد معدنی در این کودها کم کماست. در نتیجه گاهی لازم است از سنگ فسفات یا مشابه آن استفاده کرد. در مورد مواد معدنی مورد نیاز گیاهان در مباحث دیگر صحبت کرده ایم و در اینجا تنها اشاره خواهیم کرد که در کود ارگانیک شما باید چه موادی موجود داشته باشد.

نمک های اپسون حاوی منیزنیم، بوراکس حاوی بر و خاکستر چوب برای فراهم کردن پتاسیم لازم برای گیاه همگی به صورت کوددر بازار موجود هستند. به خصوص اگر بخواهید به گلدهی و باروری سریع تر دست یابد استفاده از آنها بهتر است. چرا که در آب حل و سریع تر جذب می شوند. میزان مصرف بر روی بسته بندی هر کودنوشته شده است. میزان آن برای جوانه ها تا درختان متغییر خواهد بود، به همین سبب مطالعه نوشته های روی کودبه شما کمک خواهد کرد. باید حال برای نمونه می توان گفت برای درختان یک تا 5 سال به ازای هر سال عمر درخت یک کیلوگرم؛  از 5 تا 10 سال 5 کیلوگرم از کودرا در چال کود درخت ریخته و سپس با خاک یا کود حیوانی آن را بپوشانید.
بهترین زمان استفاده از کود ارگانیک برای گیاهان گلدار تا قبل از شروع دوره گلدهی و برای گیاهانی که گلدهی ندارند، می توان در تمام دوره رشد از کود استفاده نمود. البته نسبت آن در طول این دوره متغییر خواهد بود. میزان مصرف نیتروژن و فسفر و پتاسیم در زمان جوانه زنی تا گلدهی متفاوت خواهد بود. برای مثال پودر سویا منبع نیتروژن است و سنگ فسفات به اصلاح کمبود فسفر کمک خواهد کرد. زمان بدنی برای استفاده از کود نیز متغییر خواهد بود. برای نمونه از پودر سویا در زمین هایی که خاک مناسبی ندارند به صورت یکساله استفاده می شود. در زمین های سبزی پوشش اصلی پودر سویا است تا فقر مواد مغذی از میان برداشته شود. همچنین از کودهای گیاهی شامل سنیفون و یونجه نیز برای سبزی کاری استفاده میشود. پودر استخوان نیز رشد ریشه را افزایش میدهد و برای بوته ها و درختان چند ساله مناسب خواهد بود.