تاثیرات بی نظیر لامپ های بخار سدیم اسرام در رشد و مخصوصا گلدهی گیاهان
خورشید طول موج های مختلفی را ساطع می کند که با چشم، اغلب غیرقابل مشاهده است. گیاهان در مراحل مختلف رشد از قسمت های خاصی از این نور استفاده می کنند تا رشد و باروری را تقویت کنند. چراغ های رشد به طور مصنوعی از این طیف تقلید می کنند تا به روند شیمیایی فتوسنتز کمک کنند. به گونه ای که، در مراحل اولیه رشد و بلوغ، گیاهان از طول موج های کوتاه تر و آبی استفاده می کنند، چون گرم تر است و به پیشرفت این مراحل کمک می کنند. با بالغ شدن گیاهان به سمت تولید، طول موج های قرمز، به جوانه زنی و گلدهی و تولید محصول بیشتر و با کیفیت تر می انجامد. چراغ های رشد می توانند انرژی متمرکز با طول موج های طیفی متفاوتی را تأمین کنند تا گیاهان شما در هنگام نیاز، دقیقاً آنچه را که نیاز دارند بدست آورند. به این صورت که به شما این امکان را می دهند که طول موج دقیق مورد نیاز برای مراحل مختلف را تنظیم کنید. در این بخش قصد داریم که  کاربردی ترین نوع لامپ های رشد را به شما معرفی کنیم.
لامپ های بخار سدیم اسرام، محصولی با کیفیت و ثابت شده در سطح جهانی است، که ساخت شرکت اسرام در کشور آلمان می باشد.
یکی از ویژگی های عالی لامپ های بخار سدیم اسرام  این است که از عملکرد خوبی برخوردار هستند. باعث رشد سریع گیاه، جوانه های بیشتر، کاهش زمان تولید و بازدهی مداوم و زیاد می شوند. آنها نوعی رنگ نور را ایجاد می کنند که باعث گلدهی بهتر می شود. در واقع، بسیاری از کشاورزان به همین دلیل این لامپ ها را برای سال ها ترجیح می دهند. نور در مرحله گلدهی بسیار مهم است و این لامپ ها به خوبی نور را در محل دلخواه شما متمرکز می کنند. آن ها با دوام هستند و تقریبا تا دو سال قابل استفاده می باشند. به آسانی قابل نصب و استفاده بوده و  به علاوه، بی صدا هستند. قابل استفاده در اتاق های رشد یا فضای باز می باشند. همچنین سیستم های بخار سدیم به صورت بخش بندی هستند، بنابراین اگر بخشی از سیستم خراب شود، می توانید آن را تغییر دهید، بدون اینکه هزینه یک سیستم جدید روشنایی بپردازید.