اجازه دهید با این مواد و علائم کمبود آنها آشنا شویم.
علائم کمبود مواد مغذی در گیاهان ممکن است دو حالت باشد. کمبود واقعی که به عناصر غذایی درون خاک اشاره دارد. و کمبود دروغین که بابت شرایط خاصی در محیط کشت ایجاد میشود. از کمبودهای دروغین می توان به سرد بودن خاک، غرقابی بودن خاک، اسیدیته نامناسب، مصرف کود حیوانی نپوسیده و ... اشاره کرد. با خرید کود ارگانیکمناسب می توان این مشکلات را برطرف نمود.
امّا در حالت اول علائم کمبود مواد مغذی در گیاهان چگونه مشاهده می شود؟ ابتدا مواد مغذی مورد نیاز برای گیاه را معرفی خواهیم کرد و سپس علائم کمبود مواد مغذی در گیاهان را در هر کدام مشخص خواهیم نمود.


ازت:
این ماده غذایی کمک می کند تا ارگان های رویشی در گیاه شکل گیرند. در حالت کمبود ازت شاهد:
⦁رنگ پریدگی برگ ها و زردبرگی عمومی در برگ های پایینی
⦁کوچیک شدن اندازه بوته و برگهایش
⦁کوتاه و خاردار شدن میوه ها و باریک و تیز شدن نوک آنها
نیتروژن:
اگر میخواهید گیاهاتان رشدی متعادل و مناسب داشته باشد، باید این عنصر را برایش تامین کنید. این ماده در تشکیل پروتئین ها، آنزیم ها، کلروفیل و ... در کل بیومولکول ها نقش اساسی دارد. علائم کمبود مواد مغذی در گیاهان در حالتی که نیتروژن کافی در خاک وجود نداشته باشد:
⦁کاهش رشد گیاه
⦁زردی و کوچک شدن برگها
⦁دیده شدن رنگ زرد، قرمز و بنفش در اواخر رشد
فسفر:
ساختمان سلولی گیاه، رشد آن و تولید و انتقال انرژی میان اعضای گیاه به کمک فسفر صورت می گیرد. همچنین گل و دانه بندی به این عنصر وابسته است. کود ارگانیک می توان این ماده مغذی را تامین کند تا دوره گلدهی خوبی را پیش رو داشته باشید، منتها در صورت نبود آن:
⦁رشد گیاه متوقف می شود
⦁برگ های پیر شروع به ریزش می کند
⦁برگ های جوان کوچک
آهن:
برای تولید کلروفیل گیاه به آهن نیز احتیاج خواهد داشت. اگر خاک قلیایی باشد گیاه نمی تواند آهن را به راحتی جذب کند در نتیجه:
⦁زرد شدن برگ ها در دوره جوانی
⦁تیر شدن برگ ها در صورت افزایش فقر آهن
⦁حالت پوسیدگی بر روی برگ های گیاه


بور:
مسئولیت عنصر بور در ایجاد تقسیم سلولی است. همچنین تکثیر و فعالیت های ریشه برای جذب مواد مغذی به این ماده وابسته است. این ماده در آبی که در اختیار گیاه قرار می گیرد باید به میزان کافی باشد. در نتیجه منبع آب گیاه خود را نیز بررسی کنید. در صورت نبود بور:
⦁برگ های جوان بدشکل خواهند شد
⦁قسمت های جوانه شروع به پژمردگی می کنند
⦁برگ های پایینی و وسطی بوته ها به زردی می زند و شکننده می شوند
⦁رگ برگهای مسن تر فنجانی شده و به رنگ قهوه ای در می آیند
⦁با بررسی ریشه می توان دید که نوک ریشه ها به رنگ سیاه در می آید
برای برطرف کردن این مورد آبیاری کافی بدون بور انجام دهید. بستر کشت را نیز تغییر دهید. در موارد دیگر در صورت کمبود آهن، ازت، نیتروژن، فسفر و... می توانید از کود ارگانیک و کود های سه دوره استفاده نمایید. همچنین می توانید عکس برگ های گیاه خود برای مشاوران ارسال کنید با کود مناسب را به شما اعلام کنند.