گیاهان گلده مانند شاهدانه در طول یک سال بالغ شده و به گلدهی و برداشت می رسند. این گیاه در پاییز شکوفا می شود. البته این نمونه ای است برای آشنایی با زمان برداشت گیاهان گلده؛ در مورد دیگر گیاهان شما را به مطالعه بیشتر در موردش دعوت می کنیم. امّا در اینجا نمونه موردی ما شاهدانه خواهد بود.
اگر در داخل خانه این گیاه را کشت می دهید باید ازچراغ های رشد به جای نور خورشید استفاده نمایید. همچنین از یک تایمر برقی استفاده کنید چرا که زمان دهی مشخصی برای این گیاه احتیاج خواهید داشت. گیاه شاهدانه در تابستان به 6 ساعت تاریکی و 18 ساعت نور نیازمند است. در نتیجه زمان بندی به کمک تایمر به شما کمک خواهد کرد تا زمان دهی دقیق تری داشته باشید.

با فرا رسیدن پاییز این زمان بندی تغییر خواهد کرد. همان طور که گفتیم شاهدانه در پاییز شکوفا می شود و زمان برداشت مادگی گیاه می رسد. در پاییز نوردهی توسط چراغ های رشد گیاه برای  رسیدن به زمان برداشت گیاهان گلده مانند شاهدانه شامل 12 ساعت تاریکی و 12 ساعت نور می شود. زمان برداشت گیاهان گلده از زمانی است که شما نور دهی خود را به 12 ساعت دو گانه تغییر داده باشید. از شروع این عمل حدود 6 تا 12 هفته زمان خواهد برد تا زمان برداشت گیاهان گلده فرا رسد.

کود و خاک

برای خرید کود و خاک می توانید از فروشگاه تهران گرولایت اقدام به خرید نمایید.

همان طور که اشاره کردیم زمان برداشت گیاهان گلده به آب و هوا و واریته بستگی دارد. به خصوص اگر در فضای باز صورت گیرد. امّا به طور کل می توان گفت پایه های نر حدود سه هفته زودتر از پایه های ماده برای برداشت آماده می شوند. زمانی که پایه های نر می رسند زمان برداشت گل و رسیدن پایه های ماده نشانه تشکیل میوه است. برداشت در سطح گسترده تنها شامل پایه های نر و مادگی گیاه نمی شود. برای مثال در شاهدانه هر هکتار در حدود 2 تا 5 تن ساقه خشک است که می توان از آن الیاف تهیه و تولید نمود. اگر تنها قصد شما تولید دانه ها باشند، برای نمونه در هر هکتار به طور تقریبی 300 تا 1000 کیلوگرم می توانید دانه برداشت کنید. همچنین تولید کاغذ نیز از این طریق امکان پذیر است. در هر هکتر حدود 5 تن خمیر کاغذ می توان تهیه کرد.
شرایط آب و هوایی برای گیاهان گلده متفاوت می تواند باشد. شاهدانه نسبت به سرما مقاوم است و همان طور که متوجه شدید زمان برداشت گیاهان گلده شاهدانه در پاییز امکان پذیر میشود. دقت کنید اگر در فضای بسته به پرورش این گیاه می پردازید نوردهی مناسب فراهم کنید. همچنین از خاک های حاصلخیز و غنی و تهویه خوب استفاده فرمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر فروشگاه تهران گرولایت مطالعه مقالات زیر را به شما پیشنهاد می کند: