بر کسی پوشیده نیست که آب یکی از عناصر اصلی در رشد و تغذیه گیاهان است و از آنجایی که گیاهان موجوداتی زنده هستند، تصور کنید به یک موجود زنده، غذای سمی داده شود، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا چیزی به غیر از نابودی و مرگ در انتظار آن موجود زنده خواهد بود؟ در مورد گیاهان هم داستان به همین شکل است. پی اچ متر آب وظیفه ی جلوگیری از مسمومیت و نابودی گیاه را دارد. در واقع می توان اینگونه توضیح داد که آب مورد نیاز گیاه حاوی عناصر معدنی محلول می باشد که مقدار آن با پی اچ متر آب قابل تشخیص است. زمانی که پی اچ آب کم باشد، ریز مغذی های موجود در آب، بیش از نیاز گیاه جذب می شوند و در نهایت منجر به مسمومیت گیاه خواهد شد و از طرف دیگر اگر ریز مغذی ها در آب کم باشند، گیاه نمی تواند جذب کافی داشته باشد و در نهایت رو به سوی نابودی خواهد رفت. در ادامه توضیحات بیشتری در مورد لزوم استفاده از پی اچ متر آب برای کشت خواهیم داد.

تجهیزات اندازه گیری اتاق رشد گیاه

برای خرید تجهیزات اندازه گیری اتاق رشد گیاه می توانید از فروشگاه تهران گرولایت اقدام به خرید نمایید.

استفاده از پی اچ ph متر آب برای کشت چه فایده ای دارد؟

کنترل و مدیریت سطح پی اچ آب منجر به رشد هر چه بهتر گیاه و تقویت قدرت جذب مواد مغذی توسط آن خواهد شد. داشتن آگاهی نسبت به عوامل درگیر در میزان پی اچ آب، به کنترل هرچه بهتر این فاکتور کمک خواهد کرد. اما چه عواملی در پی اچ آب تاثیر گذار است؟
پی اچ آب در واقع میزان حلالیت آب (قابلیت حل شدن عناصر در آن)، ترکیبات شیمیایی و عناصر غذایی (همچون فسفر، نیتروژن و کربن) و میزان فلزات سنگین در آب (مانند سرب، مس و کادیوم) را تعیین می کند.
دستگاه پی اچ متر آب در واقع به ما خواهد گفت که میزان فلزات سنگین در آب چقدر می باشد. چنانچه این میزان بیش از حد مجاز باشد منجر به مسمومیت گیاه خواهد شد. بنابراین بسیار مهم است که در فرآیند کشت گیاه، به سطح پی اچ آب اشراف کامل داشته باشیم تا جلوی آسیب دیدن گیاه و خسارات سنگین را بگیریم. آبهایی که دارای سطح پی اچ کمتری هستند می توانند فلزات سنگین بیشتری را در خود محلول داشته باشند بنابراین برای گیاه بسیار خطرناک محسوب می شوند.

پی اچ متر قلمی ضدآب مدل AD11

برای خرید کود پی اچ متر قلمی ضدآب مدل AD11 می توانید از فروشگاه تهران گرولایت اقدام به خرید نمایید.

هدف از استفاده پی اچ ph متر آب چیست؟

پی اچ آب دارای دامنه ای از 0 تا 14 بوده و پی اچ 7 نشان دهنده آب خنثی است. چنانچه نگاهی علمی به قضیه داشته باشیم باید گفت که پی اچ آب، نسبت یون های هیدروژن به هیدروکسیل آزاد در آب است.
از آنجا که پی اچ می تواند تحت تاثیر مواد شیمیایی موجود در آب قرار گیرد، شاخص مهمی از آب است که از نظر شیمیایی به طور مداوم در حال تغییر بوده و ثابت نیست. بنابراین بایستی سطح این فاکتور در آب به طور پیوسته مورد نظارت قرار گیرد تا آبی سالم، مغذی وبه دور از عناصر سمی به گیاه داده شود.

نتیجه گیری

همانطور که گفته شد، پی اچ آب یکی از فاکتورهای مهم در تغذیه گیاهان در حال کشت است. چرا که پی اچ نشان دهنده میزان مواد معدنی و عناصر سنگین محلول در آب می باشد. بسیار مهم است که در مورد تغذیه گیاهان گلخانه با دقتی بالا عمل کنیم. چرا که هر گونه بی توجهی به گیاهان در این باره می تواند خسارات سنگین به بار آورد. مجموعه تهران گرو لایت با ارائه بهترین دستگاه پی اچ متر آب، این امکان را به شما داده است تا با دقتی بسیار بالا سطح پی اچ آب را تعیین نموده و به دست خود باعث نابودی گیاهان تان نشوید.

تهران گرولایت مطالعه مقالات زیر را به شما پیشنهاد می کند :