به طور خاص ، نور خورشید طیف کاملی از نور در نظر گرفته می شود ، حتی اگر توزیع طیف خورشیدی با رسیدن به زمین ، با طول روز ، عرض جغرافیایی و شرایط جوی تغییر کند. “طیف کامل” یک اصطلاح فنی نیست که هنگام استفاده از لامپ رشد گیاه برق از آن استفاده شود. در عوض ، این بدان معناست که محصول مقداری از کیفیت مهم نور طبیعی را تقلید می کند. ال ای دی فول اسپکتروم به ال ای دی گفته میشود که کلیه طیف فرکانسی مورد نیاز گیاه را داشته باشد.
این بازه فرکانسی از حدود 380 نانومتر تا حدود 840 نانو متر را شامل می‌شود.ال ای دی فول اسپکتروم(چراغ رشد گیاه) از ترکیب حداقل ۱۱ نانومتر و طیف نوری تشکیل شده است و برای رشد تمامی گیاهان کار برد دارد. درصورتی که ال ای دی معمولی فقط جهت روشنایی محیط کاربرد دارد و تاثیری در رشد گیاه ندارد و حتی دارای تاثیر منفی بوده و موجب رشد علفی گیاه می شود.

لامپ فول اسپکتروم یا چراغ های مخصوص رشد گیاه به عنوان نور مصنوعی شبیه ساز نور خورشید می باشد که مختص رشد گیاه طراحی شده اند که با کمک طیف های الکترومغناطیسی مناسب گیاه به تقویت فتوسنتز کمک می کند. چراغ های رشد گیاه طیف های نوری مختلفی را تولید می کنند که نور مورد نیاز گیاه را از طریق تنوع لومن خروجی تامین میکند. لامپ های ال ای دی نور خروجی را با توجه به مرحله کشتو رویش و گل دهی و… برای گیاهان تامین می کنند. LED ها اگر همه ی شرایط فراهم باشد سبب افزایش رشد گیاه شده و دوره رشد گیاه را تا 50 درصد در مقایسه با کشاورزی سنتی کاهش می دهد و بسیاری از خواسته های کشاورزان را که در کشاورزی سنتی امکان پذیر نبود برآورده می کند.به نوری که از مادون قرمز تا نزدیک اشعه ماوراء بنفش باشد یا به عبارت دیگر تمام طول موج هایی که برای گیاهان یا حیات حیوانات مفید هستند را در بر دارد نور با طیف کامل گفته می شود. نور خورشید دارای طیف کامل از نورها می باشد و هر نوری که به نور خورشید شبیه باشد و کارایی نور خورشید را داشته و تمام طیف های آن را در بر بگیرد به آن نور با طیف کامل یا فول اسپکتروم گفته می شود.

امروزه لامپ های رشد گیاهی به دست بشر ساخته شده اند که تمامی طیف های نور را در بر گرفته و تمام نیاز گیاهان را برای نور برطرف می کنند و همانند خورشید برای گیاه عمل می کنند. نوری که از این لامپ ها منتشر می شوند کاملاً بی خطر بوده و به سبب تولید گرمای بسیار کم در مقایسه با سایر لامپ ها می توان آن را در نزدیک ترین حالت به گیاه قرار داد.در شرایط طبیعی نور خورشید تنها منبع تأمین نور برای گیاهان است که طیف وسیعی از طول موجها را با شدت بالا بطور طبیعی در اختیار گیاهان قرار می دهد، اما میزان شدت و دوره تابش نور خورشید در مناطق مختلف (موقعیت های جغرافیای مختلف) و فصل های مختلف متفاوت است بنابراین ساخت چراغ رشد گیاه و استفاده از آن استفاده به منظور تأمین شدت نور و تغییر در کیفیت ضروری است.لامپ های رشد گیاه فول اسپکتروم به دلیل کامل بودن طیف فرکانسی نمونه شبیه سازی شده ای از نور خورشید است و برای تمامی گیاهان قابل استفاده است. باغبانی در زیر چراغ هاباعث می شود گیاهان تقریباً در تمام طول سال ، برای برداشت محصول در زمستان ، گل نشوند. چراغ های رشد گیاه به طور خاص برای حمایت از رشد گیاهان طراحی شده اند ، اگرچه با درجات مختلف موفقیت و راندمان انرژی. به دلیل مکانیسم فتوسنتز ، بعضی از گیاهان وقتی بیشتر از نور رنگی خاص استفاده می شوند ، بهتر رشد می کنند. به طور خاص طول موج های آبی بیشتر رشد و توسعه رویشی را تقویت می کنند ، در حالی که افزودن مقادیر فزاینده ای از قرمز باعث افزایش جوانه زنی و گلدهی و باروری می شود.