Advanced Micro

ویژگی های کود ادونس میکرو

/advanced-micro-weblog

با انتخاب Advanced Nutrients pH Perfect Micro به راحتی میزان اسیدی یا بازی بودن خاک خود را کنترل کنید. این محصول میزان pH خاک شما را تحت کنترل در خواهد آورد. پس از خرید کود Advanced Micro دیگر لازم نیست به طور مداوم با pH سنج میزان اسیدی یا بازی بودن خاک خود را کنترل کنید. کاتیون ها و آنیون های موجود در Micro PH Perfect  کمک می کند تا خاک علاوه بر دریافت مواد مغذی ترکیبی متعادل و درست برای رشد گیاه شما داشته باشد.