گنجایش داخلی آن معادل 25 لیتر خاک است و در دسته گلدان های بزرگ قرار می گیرد

جستجو نتیجه ای نداشت!