کود ادونس Kushie Kush

ویژگی های کود ادونس Kushie Kush

/kushie-kush-225

با استفاده از  کود Advanced Kushie Kush گلدهی گیاهان خود را به سطحی بالاتر از همیشه برسانید. این کود توسط دانشمندان و محققان موجود در آزمایشگاه ادونس آمریکا تلاش کردند تا محصولی را برای تقویت شکوفی دهی گونه های خاص گیاه ایجاد کنند. به این ترتیب شما نتایج بهتر و عملکرد بیشتری نسبت به رقبا بدست خواهید یافت. کود ادونس کوشی کش با تامین فسفر اضافی، پتاسیم و مقدار مناسبی از نیتروژن به افزایش روغن های گلها کمک می کند. یک تقویه کننده شکوفه دهی عالی برای شما خواهد بود.