کاشت و پرورش فلفل گران بهای اجی کاراپیتا

کاشت و پرورش فلفل گران‌بهای اجی کاراپیتا

/post-133

همانطور که در مقاله قبل  اشاره شد فلفل اجی چاراپیتا یکی از گران قیمت ترین چاشنی های غذایی در سراسر جهان محسوب می شود که قیمتی معادل 25000 دلار دارد،یعنی تقریبا دو برابر قیمت یک کیلو زعفران!دلیل گران قیمت بودن آجی چاراپیتا تقاضای فراوان آن و میزان تولید کم این محصول می باشد که غالبا در کشور پرو  سهم زیادی از تولید آن انجام می شود .