والواشر ال ای دی رشد گیاه 430 وات

فروش والواشر ال ای دی رشد گیاه در تهران

/post-157

والواشر های ال ای دی رشد گیاه ، لامپ های رشد بسیار باکیفیت LED هستند که غالبا به وسیله کلید تغییر طیف نور (تغییر فرکانس نور ) تابشی ، میتوان آن را برای دوره خاصی از فرایند رشد یا گلدهی گیاه سفارشی سازی کرد.نور بیسیک و پایه والواشر های ال ای دی رشد گیاه ، تولید شده توسط ال ای دی های رشد گیاه فول اسپکتروم می باشد ، این لامپ ها شبیه ترین و مناسب ترین  نور مصنوعی از نظر طیف  به نور طبیعی خورشید برای تامین نور مورد نیاز گیاه جهت فتوسنتز و تولید سلول های کلروفیل گیاهی می باشد.وال واشر های ال ای دی رشد همچنین، دارای تعدادی رشته LED رشد و گلدهی هستند .