نمایندگی فیلترکربن گلخانه Black Opsاسترالیایی

فروش فیلتر کربن گلخانه 40 سانتی بلک اوپس استرالیا

/air-filter-40cm

مزیت های فیلتر کربن گلخانه 40 سانتیمتری Black Ops آشکار است. این فیلتر کربن ساخت کشور استرالیا، با اکثر سیستم های تصفیه هوای درون گلخانه ها هماهنگ بوده و به راحتی در آن قرار می گیرد. با وسیله این فیلتر کربن به راحتی می توانید هوایی سالم و عاری از هر گونه بود را در گلخانه خود داشته باشید. خرید فیلتر کربن Black Ops کمک می کند تا هم پرسنل و هم گیاهان هوایی پاک تنفس کنند.