نمایندگی فروش پی اچ متر 3 کاره خاک در ایران

خرید پی اچ متر 3 کاره خاک

/ph-meter-soil-3

پی اچ متر 3 کاره خاک یکی از ابزار کاربردی برای اندازه گیری پی اچ یا میزان اسیدیته خاک و بستر کشت می باشد که به صورت غیر مستقیم بر روی رشد ریشه و میزان دسترسی ریشه گیاه به مواد آلی و معدنی خاک ، تاثیر میگذارد.از آنجایی که بسیاری از ترکیبات فلزی خاک تا زمانی که به نمک فلزی تبدیل نشوند نمی‌توانند توسط ریشه جذب شوند بنا براین وجود میکروارگانیسم های مفید (میکروارگانیسم های هوازی) در خاک لازم و ضروری می‌باشد و باعث افزایش نرخ باروری و بهره دهی کشت خواهد شد