مقایسه تاثیر نور بنفش و سفید بر روی گیاهان

در لامپ رشد گیاه نور سفید بهتر است یا نور بنفش ؟

/led-pink-white

در چندین دهه اخیر بحث لامپ های رشد مصنوعی گیاه در بین علاقمندان پرورش گل و گیاه در منزل و مناطق کم نور بسیار رونق پیدا کرده است و در عصر حاضر یکی از دغدغه های اصلی پرورش دهندگان گیاهان زینتی انتخاب نور مناسب برای گیاهان است به نحوی که هم نیاز رشد رویشی و هم نیاز دوره گلدهی و یا ثمردهی گیاهان به طور کامل برطرف شود هم بازده نور تولید شده بسیار بالا باشد و اتلاف نور به حداکثر مقدار ممکن برسد.