مقاوم و مستحکم است و در رنگ های مشکی

جستجو نتیجه ای نداشت!