مخفف Chip on Board است و به نحوه بسته بندی دیودهای LED در کنار هم بر روی یک بورد اشاره دارد

جستجو نتیجه ای نداشت!