فروش گلدان هیدروپونیک وارداتی

سیستم هیدروپونیک و زیر و بم های آن

/post-136

شما در سیستم هیدروپونیک می توانید حتی برای هر یک قطره از محلول های مغذی و کودهایی که به گیاه می دهید برنامه ریزی داشته باشید و تنها آن دسته از موادی را به خورد گیاه دهید که می دانید در محلول رشد کاهش یافته. شما برای راه انداختن کشت و کار هیدروپونیک نیاز به تخصص، تبحر، دانش و تجربه دارید.