فروش پنکه رو میزی برای گروباکس

لزوم استفاده از پنکه های کوچک در اتاق رشد گیاه

/post-140

پنکه های کوچک در اتاق رشد گیاه حکم سیستم های کوچک برای تازه سازی هوا را دارند. هوای گلخانه به علت فتوسنتز گیاهان و رطوبت همیشگی خاک گیاهان هوایی مرطوب و گرم است.  بنابراین باید فکری به حال خنک کردن هوا نمود. اینجاست که پنکه های کوچک به داد اتاق رشد گیاه خواهند رسید.


پنکه رومیزی چه نقشی در گلخانه ایفا می کند؟

/post-139

استفاده از پنکه رومیزی در گلخانه با هدف تهویه گلخانه صورت می پذیرد. در واقع پنکه رومیزی باعث می شود تا دما در نقاط مختلف گلخانه یکسان سازی شود. همچنین باعث می شود تا رطوبت در بک نقطه کمتر و در نقطه ای دیگر بیشتر نباشد. همین تجهیز ساده می تواند دما، رطوبت و فشار را در نقاط مختلف گلخانه تنظیم کند.