فروش فن بین کانالی دمنده دور بالا

مشخصات فن بین کانالی دمنده جهت فیلتر کربن گلخانه

/jetfan-damande

فن های این لاین که تحت عنوان فن های کانالی و یا فن های لوله محوری نیز شناخته می شوند از انواع فن های جریان محوری می باشند. این فن ها در واقع مدل پیشرفته تر فنهای ملخی هستند که داخل کانال نصب می گردند. به دلیل گسترش جریان هوا ،فنهای داخل کانالی دارای فشار بالاتر بوده ونسبت به انواع دیگر فنهای محوری راندمان بهتری دارند. این نوع فن ها برای کاربردهای فشار متوسط با حجم جریانهای بالا جهت نصب در کانالهای تهویه مطبوع وسیستم تخلیه هوا مناسب می باشند.