فروش بهترین کودهای ارگانیک و pH Perfect

ویژگی های کود 3 دوره اصلی ادونس

/set-goorila-advanced55

کود ادونس ست گوریلا شامل یه فرمول اصلی برای رشد، تقویبت ساختار و گلدهی می شود. موادی که در این فرمول استفاده شده اند با کیفیت عالی هستند و از ارزش غذایی بالای برخوردارند. همچنین فرمول آن توسط متخصصان به گونه انتخاب شده تا غلظت کافی داشته و جذب را به حداکثر برسانند. مواد اولیه به کار رفته در این فرمول از طیف بالا برخوردار است. می توانید به صورت ترکیب از این فرمول ها استفاده کنید. ابتدا هر کدام را در آب حل کرده و سپس، طبق جدول نوشته شده روی جعبه محصول آنها را برای هر مرحله از رشد گیاه مورد استفاده قرار دهید.