فروش باکیفیت ترین چادر کشت در ایران

ویژگی های یک چادر رشد گیاه استاندارد

/growtent965

امروزه به توسعه زندگی آپارتمان نشینی ، امکان پرورش و نگهداری بسیاری از گیاهان زینتی و آپارتمانی در حالت طبیعی و در محیط منزل وجود ندارد و به سبب کمبود نور و رطوبت در بسیاری از مواقع نمیتوان گیاهان خاص نظیر ارکیده، بنفشه آفریقایی ،اپیشیا و... را در محیط کم نور پرورش داد، اما خوشبختانه با توسعه علوم کشاورزی و زیستی و ارتباط آن با علوم الکترونیک و اپتیک ، می توان این نوید را داد که با استفاده از چادرهای کشت گیاه تقریبا می توان تمامی گیاهان را در شرایط شبیه سازی شده چادر کشت و در محیط منزل نگهداری کرد.