فروش اتاق رشد گیاه با بهترین رفلکت نور

ویژگی های یک چادر رشد گیاه استاندارد

/growtent965

امروزه به توسعه زندگی آپارتمان نشینی ، امکان پرورش و نگهداری بسیاری از گیاهان زینتی و آپارتمانی در حالت طبیعی و در محیط منزل وجود ندارد و به سبب کمبود نور و رطوبت در بسیاری از مواقع نمیتوان گیاهان خاص نظیر ارکیده، بنفشه آفریقایی ،اپیشیا و... را در محیط کم نور پرورش داد، اما خوشبختانه با توسعه علوم کشاورزی و زیستی و ارتباط آن با علوم الکترونیک و اپتیک ، می توان این نوید را داد که با استفاده از چادرهای کشت گیاه تقریبا می توان تمامی گیاهان را در شرایط شبیه سازی شده چادر کشت و در محیط منزل نگهداری کرد.


آموزش ساخت اتاق رشد گیاه حرفه ای

/grow-tent-make

امروزه با توسعه زندگی آپارتمانی و گسترش شهر نشینی تمایل بشر به نگهداری گیاهان زینتی به منظور لطیف سازی جو حاکم بر خانه به شدت افزایش پیدا کرده است اما نگهداری گیاهان در محیط خانه نیازمند تامین یک سری نیاز اولیه برای تداوم رشد و حیات گیاهان می باشد.غالب گیاهانی که امروزه به عنوان گیاهان آپارتمانی به فروش می رسند طی سالیان متمادی با شرایط شهری ادابته شده اند و نگهداری از آن ها نیازمند شرایط خاص و پیچیده ای نمی باشد اما فراهم آوردن شرایط اولیه برای نگهداری آن ها لازم و ضروری می باشد.


خرید اتاق رشد گیاه ( باکس رشد ) گیاه

/post-142

زمانی که سخن از اتاق رشد گیاه یا گروباکس می شود ، ذهن انسان ناخودآگاه یک اتاق پر از گیاه را متصور خواهد شد ،اما همیشه اتاق های رشد با این ابعاد بزرگ طراحی نمی شوند.اتاق های رشد گیاهی یا گروباکس ها در ابعاد متفاوتی قابل ساخت می باشند و اگر بخواهیم با کوتاه ترین عنوان ممکن اتاق های رشد را تعریف کنیم باید بگوییم،اتاق های رشد ، اتاق یا اتاقک هایی هستند که به طور کاملا اختصاصی شرایط مناسب برای رشد و نمو گیاهان را مشابه خاستگاه و اقلیم زیستی طبیعی گیاه شبیه سازی می کنند .