طریقه استفاده ژل قلمه زنی

فروش ویژه ژل قلمه زنی

/post-152

تکثیر گیاهان به دو روش صورت می گیرد یکی کاشت گیاه از طریق بذر که به روش جنسی معروف است که اکثر افراد با این روش آشنا هستند. و دومین روش که متداول ترین روش تکثیر گیاه در بین پرورش دهندگان است روش قلمه زنی (cutting) است که به روش غیر جنسی معروف است.