شاخص نمود رنگ یا CRI یک مزیت برای لامپ COBاست که معمولا بیش از 80 سی آر آی است

جستجو نتیجه ای نداشت!