خرید کود Advanced Piranha

ویژگی های کود ادونس Piranha

/piranha221

کود ادونس مدل پیرانا یک سلاح قدرتمند در مقابل کپک ها، شته ها،  انواع حشرات و انواع بیماری ها خواهد بود. گیاه خود را به این کود مسلح کنید و به جنگ انواع بیماریها بروید. با پیرانا انواع قارچ های مفید را در اختیار ریشه قرار دهید تا از توده های آن محافظت کرده و رطوبت و مواد مغذی را افزایش دهند. در طبیعت از همه چیز خوب و بد وجود دارد.