خرید لامپ گرولایت

خرید لامپ گرولایت

/growlight-lamp12

آنچه که در هنگام خرید لامپ گرولایت قبل از نگاه کردن به بودجه ای که برای خرید آن اختصاص داده اید مهم است توجه به کارایی لامپ گرولایت مورد نظرتان است. شناخت درست گیاه تحت پرورش شما و توجه به دوره حیات آن گیاه می تواند به شما در یک خرید موفق لامپ گرولایت یا لامپ رشد گیاه کمک کند. به طور مثال گیاهانی همچون سبزیجات که نیاز به کروفیل سازی و رشد عرضی و پهن شدن برگ ها دارند طیفی از نور مناسب دروه رویشی گیاه را باید دریافت کنند. و گیاهان گلده و ثمرده نیاز به طیف مناسب دوره شکوفایی دارند.