خرید فیلتر کربن 80 سانتیمتری Black Ops استرالیا گلخانه با طول عمر بالا

خرید فیلتر کربن گلخانه 30 سانتی بلک اوپس استرالیا

/air-filter30

فیلتر کربن گلخانه 30 سانتی متری Black Ops مقدار جذب یونی معادل 1200 دارد و ضخامت لایه کربن آن 1.5 اینچ است. این لایه کربن به خوبی توسط ماشین غربال می شود تا خالص ترین کربن ها در این لایه قرار گیرد. وجود این لایه باعث می شود تا هنگام عبور هوا، مواد آلاینده با کربن موجود در فیلتر واکنش شیمیایی دهند و به این ترتیب جذب کربن خواهند شد.