خرید فن بین کانالی با دوام

خرید فن بین کانالی برای فیلتر کربن از تهران گرولایت

/post-134

در کنار فیلتر کربن تجهیزی به نام فن بین کانالی برای فیلتر کربن نیز ارائه می شود که در سیستم تهویه واقع می شود و تمامی ذرات و گرد و غبارها و هوای آلوده ی گلخانه شما را به سمت بیرون هدایت می کند و از طرفی هوای تازه را تصفیه کرده و وارد گلخانه می نماید.