جهت پخش نور و ایجاد نوری یکنواخت از تکنولوژی لامپ های SMD و COB استفاده شده است

جستجو نتیجه ای نداشت!