تهیه کلیه تجهیزات و امکانات یک اتاق رشد حرفه ای

آموزش ساخت اتاق رشد گیاه حرفه ای

/grow-tent-make

امروزه با توسعه زندگی آپارتمانی و گسترش شهر نشینی تمایل بشر به نگهداری گیاهان زینتی به منظور لطیف سازی جو حاکم بر خانه به شدت افزایش پیدا کرده است اما نگهداری گیاهان در محیط خانه نیازمند تامین یک سری نیاز اولیه برای تداوم رشد و حیات گیاهان می باشد.غالب گیاهانی که امروزه به عنوان گیاهان آپارتمانی به فروش می رسند طی سالیان متمادی با شرایط شهری ادابته شده اند و نگهداری از آن ها نیازمند شرایط خاص و پیچیده ای نمی باشد اما فراهم آوردن شرایط اولیه برای نگهداری آن ها لازم و ضروری می باشد.