ترکیبات اصلی کود Advanced مدل Sensi Cal Mag

ویژگی های کود ادونس Sensi Cal-Mag

/sensi-cal-mag-66

مواجه شدن با زرد شدن برگ ها یا توقف رشد گیاه تجربه ای ناخوشایند است. اگر شما نیز چنین مواردی را تجربه می کنید شاید کود Advanced Sensi Cal-Mag راه حل مناسبی برای شما باشد. این ماده حاوی کلسیم، منیزیم و آهن است. این مواد برای رشد گیاه شما ضروری هستند. برای همه سیستم ها از جمله هیدروپونیک می توان از این کود ادونس استفاده نمود.