برق AC را به DC تبدیل می کند و باعث روشن شدن تراشه ها شده و فن های خنک کننده

جستجو نتیجه ای نداشت!