این گلدان پارچه ای از جنس پارچه نمدی بسیار مرغوب و مستحکم می باشد

جستجو نتیجه ای نداشت!