این گلدان قابل شستشو بوده و در اثر شست و شو رنگ آن تغییر نمی کند و در رنگ بندی

جستجو نتیجه ای نداشت!