این گلدان به صورت استوانه با ارتفاع کوتاه و از جنس نمد رنگی بسیار مقاوم و محکم تولید شده است

جستجو نتیجه ای نداشت!