ارتفاع آن 30 سانتی متر و عرض کف گلدان 60 سانتی متر می باشد و در رنگ بندی های مشکی

جستجو نتیجه ای نداشت!