تهویه اتاق رشد، سیستمی است که جریان مداوم هوا بین خارج و داخل محیط کشت را فراهم می کند، هم چنین شامل برخی از مکانیسم ها برای حفظ جریان هوا در داخل اتاق رشد است. در نتیجه رایج ترین سیستم هایی که استفاده می شوند، هواکش های تهویه ی هوای ورودی و خروجی هستند. تمرکز اصلی یک اتاق رشد، تهیه ی گیاهان با محیط رشد بهتر نسبت به فضای بیرون هم چنین به معنای تأمین هوای تازه و غنی از کربن دی اکسید است. سیستم تهویه برای حفظ کربن دی اکسید در داخل اتاق رشد برای گیاهان بسیار مهم است. از طرفی گیاهان نیاز دارند در هوای بیرون، در معرض باد و اثرات آفتاب، رطوبت مناسب و باران و عناصر دیگر قرار گیرند. وقتی آن ها از این شرایط محروم شوند، این موضوع بر آن ها تأثیر مخرب می گذارد. پس آن ها به هوای خارج از محیط کشت هم نیاز دارند. هواکش ها به نگه داشتن کربن دی اکسید در سطح بهینه و به تعادل گرما و رطوبت در محیط کشت کمک می کنند.از آفات و بیماری ها جلوگیری می کنند و باعث تقویت ساقه ی گیاهان می شوند.
انتخاب هواکش مناسب، کار آسانی نیست. هواکش های خروجی معمولاً بر اساس قطر آن ها در اینچ در اندازه های مختلف موجود هستند و معمولاً شامل مدل های۴، ۶ و ۸ اینچی هستند. باید بر اساس نیاز و اندازه ی محیط کشت، انتخاب کنید. اگر می خواهید یک هواکش ورودی انتخاب کنید، ابتدا اندازه مناسب را برای اتاق رشد خود پیدا کنید. اندازه فن ورودی را می توان با اندازه فن خروجی یکسان در نظر گرفت. در آخر، به یاد داشته باشید که تهویه اتاق رشد به اندازه هوای قابل تنفس برای ما انسان ها مهم است.