لامپ رشد گیاه ال ای دی به هیچ عنوان خطر شکستگی، ترکیدن و منتشر ساختن عناصر سمی را در پی نخواهد داشت. برعکس ال ای دی ها، لامپ های بخار سدیم پر فشار به دلیل دارا بودن عناصری چون جیوه و کربن، در زمان شکستگی می تواند عناصر سمی را از خود منتشر سازد و یا حتی نمونه های بی کیفیت آن دچار ترکیدن و آتش سوزی شوند. این در حالی ست که لامپ رشد گیاه ال ای دی به هیچ وجه چنین آسیب هایی را برای افراد به دنبال نخواهد داشت.