در روزهای کوتاه زمستان خبری از نور خورشید نیست و این روزها به قدری سریع می گذرند که گیاهان فرصت جذب نور کافی برای رشد و فتوسنتز را نخواهند داشت. با وجود لامپ رشد گیاهدر این فصول شاهد نابود شدن رفته ی رفته ی گیاه مورد علاقه تان نخواهید بود. چرا که این لامپ ها نوری همانند نور خورشید با همان ویژگی های اصلی را برای گیاهان تولید می کنند.
به عنوان یک قانون کلی، اکثر سبزیجات و گیاهان گلدار به 12 تا 18ساعت نور در روز نیاز دارند که گیاهان گلدار در انتهای این محدوده قرار دارند؛ آن ها در واقع به نور بیشتری احتیاج دارند. ساعات کارکرد لامپ رشد گیاه را به گونه ای تنظیم نمایید که به اکثر گیاهان حداقل 6 ساعت تاریکی در روز بدهید. تاریکی شب در واقع برای چرخه رشد گیاه بسیار مهم است.
لامپ رشد گیاه چه طیف از امواج را در بر می گیرد؟
اغلبلامپ های رشد گیاه می توان طیف کامل امواج را تولید می کنند. نورهایی با رنگ متفاوت، با اهداف خاصی برای هر گیاه استفاده می شود.  نور آبی رشد رویشی (شاخ و برگ و ریشه) را تحریک نموده در حالی که نور قرمز، گیاهان را به تولید گل و میوه تحریک می نماید. نور فلورسنت سرد نیز برای پرورش رشد گیاه در داخل خانه عالی است.
رنگ بنفش ساطع شده از لامپ ال ای دی در اثر ترکیب طول موج های آبی و قرمز می باشد. طبق مطالعات، ترکیب این دو طول موج در لامپ رشد گیاه می تواند بسیار کاربردی باشد.