لامپ رشد گیاه، همچون یک مجموعه شبیه سازی شده از نور طبیعی خورشید می باشد. در واقع به جای اینکه بخواهید تراس کوچک خود را پر از گل و گلدان کنید و بابت روزهای طوفانی و برفی نگران باشید که مبادا گیاهان دچار آسیب دیدگی شوند، می توانید از لامپ رشد گیاه جهت تولید نور لازم برای فتوسنتز گیاهان در منزل استفاده کنید. در این صورت نه تنها فضای تراس شما اشغال نخواهد شد بلکه دیگر نگران مراقبت هایی همچون حفاظت گیاهان از باد و بوران نخواهید بود.